1000 bài tập trắc nghiệm Toán lớp 3 chọn lọc, có đáp án

Tài liệu tổng hợp 1000 bài tập và câu hỏi trắc nghiệm Toán lớp 3 chọn lọc, có đáp án và lời giải chi tiết được biên soạn theo từng bài học. Hi vọng với bộ bài tập trắc nghiệm này sẽ giúp Thầy/Cô có thêm tài liệu giảng dạy môn Toán lớp 3, giúp các bận phụ huynh dễ dàng học cùng các con. Và hi vọng với bộ Câu hỏi trắc nghiệm này sẽ giúp các em học sinh ôn luyện, hiểu bài môn Toán lớp 3. Bạn vào tên bài để theo dõi phần Bài tập trắc nghiệm Toán 3 và lời giải tương ứng.

Lời giải bài tập môn Toán lớp 3 sách mới:

Câu 1: Bạn Lan làm phép tính 216 + 214 như sau:

Bài tập Cộng các số có ba chữ số (có nhớ một lần) có đáp án | Trắc nghiệm Toán lớp 3 có lời giải

Theo em, Lan làm đúng hay sai?

A. Đúng

B. Sai

Câu 2: Cho phép tính sau:

Bài tập Cộng các số có ba chữ số (có nhớ một lần) có đáp án | Trắc nghiệm Toán lớp 3 có lời giải

Số cần điền vào chỗ chấm là:

A. 480

B. 470

C. 580

D. 570

Câu 3: Em ghép các ô có kết quả bằng nhau:

Bài tập Cộng các số có ba chữ số (có nhớ một lần) có đáp án | Trắc nghiệm Toán lớp 3 có lời giải

Câu 4: Tích vào ô đúng hoặc sai của mỗi câu sau:

Bài tập Cộng các số có ba chữ số (có nhớ một lần) có đáp án | Trắc nghiệm Toán lớp 3 có lời giải

Câu 5: Nhà bạn Hà nuôi một đàn vịt. Sau khi mẹ bạn Hà bán đi 120 con vịt thì còn lại 180 con vịt. Hỏi lúc đầu nhà bạn Hà nuôi bao nhiêu con vịt?

A. 60 con vịt.

B. 300 con vịt.

C. 2100 con vịt.

D. 200 con vịt.

Câu 6: Tính nhẩm rồi chọn số thích hợp kéo thả vào chỗ trống:

Bài tập Cộng các số có ba chữ số (có nhớ một lần) có đáp án | Trắc nghiệm Toán lớp 3 có lời giải

Câu 7: Biết x – 115 = 575. Giá trị của x là bao nhiêu?

A. 460

B. 690

C. 680

D. 700

Câu 8: Kéo thả số thích hợp vào ô trống:

Bài tập Cộng các số có ba chữ số (có nhớ một lần) có đáp án | Trắc nghiệm Toán lớp 3 có lời giải

Câu 9: Có bốn tấm thẻ hình vuông và viết bốn chữ số (3;0;2;9 ) lên các tấm thẻ như hình bên dưới. Tổng của số lớn nhất có ba chữ số khác nhau với số lớn nhất có hai chữ số khác nhau được tạo thành từ bốn chữ số đã cho có giá trị bằng:

Bài tập Cộng các số có ba chữ số (có nhớ một lần) có đáp án | Trắc nghiệm Toán lớp 3 có lời giải

A. 1025

B. 1035

C. 331

D. 482

Đã có lời giải bài tập lớp 3 sách mới:


Giải bài tập lớp 3 các môn học