Bài 6 trang 92 SBT Toán 6 Tập 2Bài 6: Tia phân giác của góc

Bài 6 trang 92 sách bài tập Toán 6 Tập 2: Vẽ ∠(mOn) = 120o. Vẽ tiếp ∠(mOt) = 90o sao cho tia Ot nằm trong góc mOn. Vẽ tiếp ∠(nOz) = 90o sao cho tia Oz nằm trong góc mOn. Vẽ tiếp Ox là tia phân giác của góc mOn.

a) Cho biết số đo của góc nOt.

b) Cho biết số đo của góc mOz;

c) Cho biết số đo của góc zOx.

Lời giải:

Ta có thể vẽ như hình bs.16

Giải sách bài tập Toán 6 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 6

a) Do ∠(mOn) =120o và ∠(mOt) = 90o nên ∠(nOt) = 30o.

b) Tương tự, do ∠(mOn) = 120o và ∠(nOz) = 90o nên ∠(mOz) = 30o

c) Do Ox là tia phân giác của góc mOn, nên ∠(mOx) = 120/2 = 60o.

Ta có ∠(mOz) + ∠(zOx) = ∠(mOx)

Hay 30o+∠(zOx) =60o

Từ đó ∠(zOx) = 30o

Các bài giải bài tập sách bài tập Toán 6 - Tập 2 (SBT Toán 6 - Tập 2) khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Toán lớp 6 hay khác:


bai-6-tia-phan-giac-cua-goc.jsp


Giải bài tập lớp 6 sách mới các môn học