Bài 31 trang 91 SBT Toán 6 Tập 2Bài 6: Tia phân giác của góc

Bài 31 trang 91 sách bài tập Toán 6 Tập 2: a) Vẽ góc bẹt xOy.

b) Vẽ tia Ot sao cho ∠(xOt) = 30o

c) Vẽ tia Oz sao cho ∠(yOz) = 30o (Ot và Oz cùng nằm trên một nửa mặt phẳng bờ xy)

d) Vẽ tia phân giác Om của góc tOz;

e) Vì sao tia Om cũng là tia phân giác của xOy ?

Lời giải:

a, b, c, d Hình vẽ:

Giải sách bài tập Toán 6 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 6

e) Vì Om là tia phân giác của ∠tOz nên tia Om nằm giữa tia Ot và tia Oz và ∠tOm = ∠mOz.

Vì tia Ot nằm giữa tia Ox và tia Om nên ∠xOm = ∠xOt + ∠tOm.

Tia Oz nằm giữa tia Om và tia Oy nên ∠yOm = ∠yOz + ∠zOm.

Mà ∠xOt = ∠yOz(= 30o); ∠tOm = ∠mOz

Do đó ∠xOm = ∠mOy mà hai góc đó kề nhau.

Suy ra Om cũng là tia phân giác của góc ∠xOy.

Các bài giải bài tập sách bài tập Toán 6 - Tập 2 (SBT Toán 6 - Tập 2) khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Toán lớp 6 hay khác:


bai-6-tia-phan-giac-cua-goc.jsp


Giải bài tập lớp 6 sách mới các môn học