Bài 5 trang 92 SBT Toán 6 Tập 2Bài 6: Tia phân giác của góc

Bài 5 trang 92 sách bài tập Toán 6 Tập 2: Mỗi câu sau đây là đúng hay sai?

a) Tia nằm trong góc xOy là tia phân giác của góc đó;

b) Tia tạo với một cạnh của góc xOy một góc bằng nửa số đo góc xOy là tia phân giác của góc đó;

c) Mỗi góc có duy nhất một tia phân giác;

d) Mỗi góc có duy nhất một đường phân giác.

Lời giải:

Trong bài này chỉ có câu d là đúng, các câu còn lại là sai.

Các bài giải bài tập sách bài tập Toán 6 - Tập 2 (SBT Toán 6 - Tập 2) khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Toán lớp 6 hay khác:


bai-6-tia-phan-giac-cua-goc.jsp


Giải bài tập lớp 6 sách mới các môn học