Bài 58 trang 136 SBT Toán 6 Tập 1Bài 9: Vẽ đoạn thẳng cho biết độ dài

Bài 58 trang 136 SBT Toán 6 Tập 1: Vẽ:

a. Vẽ đoạn thẳng AB dài 12cm

b. Xác định các điểm M,P của đoạn thẳng AB sao cho AM = 3,5cm; BP = 9,7cm

c. Tính MP

Lời giải:

Hình vẽ phần a), b):

b) Vì AM + BP = 3,5 + 9,7 = 13,2 cm > 12 cm nên điểm M không trùng với điểm P.

Giải sách bài tập Toán 6 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 6

c, Vì P nằm giữa A và B nên AP + PB = AB

Suy ra: AP = AB – PB = 12 – 9,7 – 2,3 cm

Vì P và M cùng nằm trên tia AB và AP = 2,3cm, AM = 3,5cm nên P nằm giữa A và M

Ta có: AM = AP + PM

Suy ra: PM = AM – AP = 3,5 – 2,3 = 1,2cm

Vậy MP = 1,2 cm

Các bài giải sách bài tập Toán 6 Tập 1 (SBT Toán 6 Tập 1) khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Toán lớp 6 hay khác:


bai-9-ve-doan-thang-cho-biet-do-dai.jsp


Giải bài tập lớp 6 sách mới các môn học