Bài 52 trang 135 SBT Toán 6 Tập 1Bài 9: Vẽ đoạn thẳng cho biết độ dài

Bài 52 trang 135 SBT Toán 6 Tập 1: Vẽ: a. Trên tia Ox vẽ đoạn thẳng OM = 3cm

b. Cho điểm A. Vẽ đoạn thẳng AB = 2,5cm

c. Vẽ đoạn thẳng CD = 3,5cm

Lời giải:

a. Đặt cạnh thước thẳng trùng với tia Ox sao cho vạch số 0 của thước trùng với điểm O, tại vạch số 3 của thước lấy điểm M. khi đó ta được OM = 3cm

b. Vẽ tia Ay. Đặt cạnh thước thẳng trùng với tia Ay sao cho vạch số 0 của thước trùng với điểm A, tại vạch số 2,5 của thước lấy điểm B. khi đó ta được AB = 2,5cm

c. Vẽ tia Cz. Đặt cạnh thước thẳng trùng với tia Cz sao cho vạch số 0 của thước trùng với điểm C, tại vạch số 3,5 của thước lấy điểm D. khi đó ta được CD = 3,5cm

Các bài giải sách bài tập Toán 6 Tập 1 (SBT Toán 6 Tập 1) khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Toán lớp 6 hay khác:


bai-9-ve-doan-thang-cho-biet-do-dai.jsp


Giải bài tập lớp 6 sách mới các môn học