Bài 54 trang 135 SBT Toán 6 Tập 1Bài 9: Vẽ đoạn thẳng cho biết độ dài

Bài 54 trang 135 SBT Toán 6 Tập 1: Trên tia Ox:

a. Đặt OA = 2cm

b. Trên tia Ax, đặt AB = 4cm

c. Trên tia BA, đặt BC = 3cm

d. Hỏi trong ba điểm A,B,C điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại

Lời giải:

Vẽ tia Ox:

Giải sách bài tập Toán 6 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 6

a. Mở rộng compa bằng 2cm. Đặt đầu nhọn trùng với điểm O, đầu bút chì vạch nên điểm A trên tia Ox. Khi đó ta có OA = 2cm

b. Mở rộng compa bằng 4cm. Đặt đầu nhọn trùng với điểm A, đầu bút chì vạch nên điểm B trên tia Ax. Khi đó ta có AB = 4cm

c. Mở rộng compa bằng 3cm. Đặt đầu nhọn trùng với điểm B, đầu bút chì vạch nên điểm C trên tia BA. Khi đó ta có BC = 3cm

d. Trên tia BO, ta có:

BC < BA (do 3 cm < 4 cm) nên điểm C nằm giữa hai điểm A và B

Các bài giải sách bài tập Toán 6 Tập 1 (SBT Toán 6 Tập 1) khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Toán lớp 6 hay khác:


bai-9-ve-doan-thang-cho-biet-do-dai.jsp


Giải bài tập lớp 6 sách mới các môn học