Bài 53 trang 135 SBT Toán 6 Tập 1Bài 9: Vẽ đoạn thẳng cho biết độ dài

Bài 53 trang 135 SBT Toán 6 Tập 1: Trên tia Ox vẽ A, B, C sao cho OA = 2cm, OB = 4cm, OC = 5cm

Hỏi trong ba điểm A, B, C điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại.

Lời giải:

Ta có hình vẽ:

Giải sách bài tập Toán 6 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 6

+ Trên tia Ox; ta có OA < OB (do 2cm < 4cm) nên điểm A nằm giữa hai điểm O và B.

Suy ra OB = OA + AB hay AB = OB − OA = 4 − 2 = 2 (cm).

+ Trên tia Ox, ta có OA < OC (do 2cm < 5cm) nên điểm A nằm giữa hai điểm O và C.

Suy ra OC = OA + AC hay AC = OC − OA = 5 − 2 = 3 (cm).

+ Trên tia Ax ta có AB < AC (do 2cm < 3cm) nên điểm B nằm giữa hai điểm A và C.

Vậy trong ba điểm A, B, C thì điểm B nằm giữa hai điểm còn lại.

Các bài giải sách bài tập Toán 6 Tập 1 (SBT Toán 6 Tập 1) khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Toán lớp 6 hay khác:


bai-9-ve-doan-thang-cho-biet-do-dai.jsp


Giải bài tập lớp 6 sách mới các môn học