Bài 18.2 trang 31 SBT Toán 6 Tập 1Bài 18: Bội chung nhỏ nhất

Bài 18.2 trang 31 SBT Toán 6 Tập 1: Tìm số tự nhiên lớn nhất có ba chữ số, biết số đó chia hết cho tất cả các số 3, 4, 5, 6.

Lời giải:

Ta có: 3 = 3; 4 = 22; 5 = 5 và 6 = 2.3

BCNN (3, 4, 5, 6) = 22.3.5 = 60.

Do đó, BC(3; 4; 5; 6) = {0; 60; 120; 180; 240; 300; 360; 420; 480; 540; 600; 660; 720; 780; 840; 900; 960; 1020; ...}

Số lớn nhất có ba chữ số chia hết cho 3, 4, 5, 6 là 960.

Các bài giải sách bài tập Toán 6 Tập 1 (SBT Toán 6 Tập 1) khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Toán lớp 6 hay khác:


bai-18-boi-chung-nho-nhat.jsp


Giải bài tập lớp 6 sách mới các môn học