Bài 189 trang 30 SBT Toán 6 Tập 1Bài 18: Bội chung nhỏ nhất

Bài 189 trang 30 SBT Toán 6 Tập 1: Tìm số tự nhiên a nhỏ nhất khác 0, biết rằng a ⋮ 126 và a ⋮ 198

Lời giải:

Vì a ⋮ 126 và a ⋮ 198 nên a là BC(126;198)

Vì a là số tự nhiên nhỏ nhất nên a = BCNN(126;198)

Ta có: 126 = 2.32.7 và 198 = 2.32.11

BCNN(126;198) = 2.32.7.11 = 1386

Vậy a = 1386

Các bài giải sách bài tập Toán 6 Tập 1 (SBT Toán 6 Tập 1) khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Toán lớp 6 hay khác:


bai-18-boi-chung-nho-nhat.jsp


Giải bài tập lớp 6 sách mới các môn học