Bài 188 trang 30 SBT Toán 6 Tập 1Bài 18: Bội chung nhỏ nhất

Bài 188 trang 30 SBT Toán 6 Tập 1: Tìm BCNN của

a. 40 và 52

b. 42,70 và 180

c. 9, 10 và 11

Lời giải:

a. 40 = 23.5

52 = 22.13

BCNN(40,52) = 23.5.13 = 520

b. 42 = 2.3.7

70 = 2.5.7

180 = 22.32.5

BCNN(42,70,180) = 22.32.5.7 = 1260

c. Vì 9,10 và 11 là các số đôi một nguyên tố cùng nhau nên:

BCNN(9,10,11) = 9.10.11 = 990

Các bài giải sách bài tập Toán 6 Tập 1 (SBT Toán 6 Tập 1) khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Toán lớp 6 hay khác:


bai-18-boi-chung-nho-nhat.jsp


Giải bài tập lớp 6 sách mới các môn học