Bài 193 trang 30 SBT Toán 6 Tập 1Bài 18: Bội chung nhỏ nhất

Bài 193 trang 30 SBT Toán 6 Tập 1: Tìm các bội chung có ba chữ số của 63; 35 và 105

Lời giải:

Ta có: 63 = 32.7    35 = 5.7    105 = 3.5.7

BCNN (63; 35; 105) = 315

BC (63; 35; 105) = {0; 315; 630; 945; 1260..}

Bội chung của ba số có ba chữ số là: {315; 630; 945}

Các bài giải sách bài tập Toán 6 Tập 1 (SBT Toán 6 Tập 1) khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Toán lớp 6 hay khác:


bai-18-boi-chung-nho-nhat.jsp


Giải bài tập lớp 6 sách mới các môn học