Sách bài tập Hóa học lớp 9 | Giải sách bài tập Hóa 9 hay nhất


Để học tốt Hóa học lớp 9, loạt bài Giải sách bài tập Hóa học 9 (Giải sbt Hóa 9) có Video giải chi tiết được biên soạn bám sát theo nội dung Sách bài tập (SBT) Hóa học lớp 9.

42 videos Giải sách bài tập Hóa học lớp 9 - Cô Phạm Thị Thu Phượng (Giáo viên hoconline)

43 Bài giảng Hóa học lớp 9 - Cô Phạm Huyền (Giáo viên hoconline)

Tham khảo tài liệu học tốt môn Hóa học lớp 9 hay khác:

Xem thêm giải bài tập lớp 9 các môn học hay nhất, chi tiết khác:

Đã có lời giải bài tập môn Hóa học 10 sách mới: