Quan sát hình 85, chứng minh rằng OO’ là đường trung trực của ABVideo Trả lời câu hỏi Toán 9 Tập 1 Bài 7 trang 118 - Cô Ngô Hoàng Ngọc Hà (Giáo viên VietJack)

Trả lời câu hỏi Toán 9 Tập 1 Bài 7 trang 118:

a) Quan sát hình 85, chứng minh rằng OO’ là đường trung trực của AB.

Giải bài tập Toán 9 | Giải Toán lớp 9

b) Quan sát hình 86, hãy dự đoán về vị trí của điểm A đối với đường nối tâm OO’.

Giải bài tập Toán 9 | Giải Toán lớp 9

Lời giải

a) Ta có: OA = OB (= bán kính đường tròn (O))

O’A = O’B (= bán kính đường tròn (O’))

⇒ OO’ là đường trung trực của AB

b) Hình 86a) Hai đường tròn tiếp xúc ngoài thì A nằm giữa O và O’

Hình 86b) Hai đường tròn tiếp xúc trong thì A nằm ngoài đoạn OO’

Xem thêm các bài giải bài tập Toán lớp 9 Tập 1 hay khác:


bai-7-vi-tri-tuong-doi-cua-hai-duong-tron.jsp