Trên hình 89, hai đường tròn tiếp xúc nhau tại A. Chứng minh rằng OC // O'DVideo Bài 33 trang 119 SGK Toán 9 Tập 1 - Cô Ngô Hoàng Ngọc Hà (Giáo viên VietJack)

Bài 33 trang 119 SGK Toán lớp 9 Tập 1: Trên hình 89, hai đường tròn tiếp xúc nhau tại A. Chứng minh rằng OC // O'D.

Để học tốt Toán 9 | Giải bài tập Toán 9

Hình 89

Lời giải:

Ta có: OA = OC (bán kính) nên ΔOAC cân tại O.

Để học tốt Toán 9 | Giải bài tập Toán 9

Lại có O'A = O'D (bán kính) nên ΔO'AD cân tại O'

Để học tốt Toán 9 | Giải bài tập Toán 9

Vậy OC // O'D (có hai góc so le trong bằng nhau).

Xem thêm các bài giải bài tập Toán 9 bài 7 khác:


bai-7-vi-tri-tuong-doi-cua-hai-duong-tron.jsp