Trong hình 33, AC = 8cm, AD = 9,6 cm, góc ABC = 90 độ, góc ACB = 54 độ và góc ACD = 74 độVideo Bài 31 trang 89 SGK Toán 9 Tập 1 - Cô Ngô Hoàng Ngọc Hà (Giáo viên hoconline)

Bài 31 trang 89 SGK Toán lớp 9 Tập 1: Trong hình 33, AC = 8cm, AD = 9,6 cm, ∠ABC = 90o, ∠ACB = 54o và ∠ACD = 74o.

Hãy tính:

a) AB

b) ∠ADC

Để học tốt Toán 9 | Giải bài tập Toán 9

Hình 33

Lời giải:

a) AB = AC.sinC = 8.sin54o = 6,47 (cm)

b) Trong tam giác ACD, kẻ đường cao AH.

Ta có: AH = AC . sinACH = 8.sin74o 7,69 (cm)

Để học tốt Toán 9 | Giải bài tập Toán 9

Xem thêm các bài giải bài tập Toán 9 bài 4 khác:


bai-4-mot-so-he-thuc-ve-canh-va-goc-trong-tam-giac-vuong.jsp