Cho tam giác ABC, trong đó BC = 11cm, góc ABC = 38 độ, góc ACB = 30 độVideo Bài 30 trang 89 SGK Toán 9 Tập 1 - Cô Ngô Hoàng Ngọc Hà (Giáo viên hoconline)

Bài 30 trang 89 SGK Toán lớp 9 Tập 1: Cho tam giác ABC, trong đó BC = 11cm, ∠ABC = 38o, ∠ACB = 30o. Gọi điểm N là chân của đường vuông góc kẻ từ A đến cạnh BC. Hãy tính:

a) Đoạn thẳng AN

b) Cạnh AC

Gợi ý: Kẻ BK vuông góc với AC.

Lời giải:

Để học tốt Toán 9 | Giải bài tập Toán 9

Kẻ BK ⊥ AC (K ∈ AC).

Trong tam giác vuông BKC có:

∠KBC = 90o – 30o = 60o

=> ∠KBA = 60o – 38o = 22o

BC = 11 (cm) => BK = 5,5 (cm) ( tính chất cạnh đối diện góc 30° trong tam giác vuông bằng nửa cạnh huyền )

Xét tam giác ABK vuông tại K: Để học tốt Toán 9 | Giải bài tập Toán 9

Để học tốt Toán 9 | Giải bài tập Toán 9

Xét tam giác ANB vuông tại N: Để học tốt Toán 9 | Giải bài tập Toán 9

=> AN = ABsinABN = 5,93.sin38° ≈ 3,65(cm)

b) Xét tam giác ANC vuông tại N: Để học tốt Toán 9 | Giải bài tập Toán 9

Để học tốt Toán 9 | Giải bài tập Toán 9

Xem thêm các bài giải bài tập Toán 9 bài 4 khác:


bai-4-mot-so-he-thuc-ve-canh-va-goc-trong-tam-giac-vuong.jsp