Một khúc sông rộng khoảng 250m. Một chiếc đò chèo qua sông bị dòng nước đẩy xiênVideo Bài 29 trang 89 SGK Toán 9 Tập 1 - Cô Ngô Hoàng Ngọc Hà (Giáo viên VietJack)

Bài 29 trang 89 SGK Toán lớp 9 Tập 1: Một khúc sông rộng khoảng 250m. Một chiếc đò chèo qua sông bị dòng nước đẩy xiên nên phải chèo khoảng 320m mới sang được bờ bên kia. Hỏi dòng nước đã đẩy chiếc đò lệch đi một góc bằng bao nhiêu độ? (góc α trong hình 32)

Để học tốt Toán 9 | Giải bài tập Toán 9

Lời giải:

Dòng nước đã đẩy chiếc đò lệch đi một góc là:

Để học tốt Toán 9 | Giải bài tập Toán 9

Xem thêm các bài giải bài tập Toán 9 bài 4 khác:


bai-4-mot-so-he-thuc-ve-canh-va-goc-trong-tam-giac-vuong.jsp