Trả lời câu hỏi Lịch Sử 6 Bài 3(trang 9 sgk Lịch Sử 6): - Xem hình 5, em thấy Người tinh khôn khác Người tối cổ ở những điểm nào?

Trả lời:

Để học tốt Lịch Sử 6 | Giải bài tập Lịch Sử 6

Tham khảo thêm các bài giải Lịch sử 6 Bài 3 khác:

Câu hỏi (trang 10)

Xem thêm các loạt bài Để học tốt môn Lịch Sử lớp 6:


xa-hoi-nguyen-thuy.jsp


Giải bài tập lớp 6 sách mới các môn học