Bài 3 trang 10 sgk Lịch Sử 6Bài 3: Công cụ bằng kim loại đã có tác dụng như thế nào?

Lời giải:

    Công cụ kim loại hơn hẳn công cụ đá vì nó sắc hơn, cứng hơn, nó có thể khai phá đất hoang, tăng diện tích trồng trọt, tăng năng suất lao động, sẳn phẩm làm ra ngày càng nhiều, không chỉ đủ ăn mà còn dư thừa. Nhờ công cụ kim loại có thể xe gỗ đóng thuyền, xẻ đá làm nhà...

Tham khảo thêm các bài giải Lịch sử 6 Bài 3 khác:

Câu hỏi (trang 10)

Xem thêm các loạt bài Để học tốt môn Lịch Sử lớp 6:


xa-hoi-nguyen-thuy.jsp


Giải bài tập lớp 6 sách mới các môn học