Bài 1 trang 10 sgk Lịch Sử 6Bài 1: Bầy người nguyên thủy sống như thế nào?

Lời giải:

- Người tối cổ: cuộc sống "ăn hang, ở lỗ" rất bấp bênh, sống theo bầy đàn, dựa vào săn bắt, hái lượm, biết dùng lửa, ghè đẽo đá làm công cụ...

- Người tinh khôn: sống theo từng thị tộc, làm chung, ăn chung, biết trồng trọt, chăn nuôi, làm đồ gốm và đồ trang sức ...

Tham khảo thêm các bài giải Lịch sử 6 Bài 3 khác:

Câu hỏi (trang 10)

Xem thêm các loạt bài Để học tốt môn Lịch Sử lớp 6:


xa-hoi-nguyen-thuy.jsp


Giải bài tập lớp 6 sách mới các môn học