Bài 2 trang 10 sgk Lịch Sử 6Bài 2: Đời sống của Người tinh khôn có những điểm nào tiến bộ hơn so với Người tối cổ?

Lời giải:

So với Người tối cổ, đời sống của Người tinh khôn tiến bộ hơn:

- Sống theo từng thị tộc, làm chung, ăn chung.

- Biết chăn nuôi gia súc, trồng lúa, trồng rau, dệt vải, làm đồ gốm và đồ trang sức..., bước đầu đã biết sản xuất, chinh phục tự nhiên.

Tham khảo thêm các bài giải Lịch sử 6 Bài 3 khác:

Câu hỏi (trang 10)

Xem thêm các loạt bài Để học tốt môn Lịch Sử lớp 6:


xa-hoi-nguyen-thuy.jsp


Giải bài tập lớp 6 sách mới các môn học