Bài 48 trang 93 Toán 8 Tập 1Video Bài 48 trang 93 SGK Toán 8 tập 1 - Cô Nguyễn Thị Ngọc Ánh (Giáo viên hoconline)

Bài 48 (trang 93 SGK Toán 8 Tập 1): Tứ giác ABCD có E, F , G, H theo thứ tự là trung điểm của các cạnh AB, BC, CD, DA. Tứ giác EFGH là hình gì? Vì sao?

Lời giải:

Để học tốt Toán 8 | Giải toán lớp 8

+) Xét ΔABC có: 

E là trung điểm AB

F là trung điểm BC

⇒ EF là đường trung bình của tam giác ABC

⇒ EF // AC và EF= AC 2 (1)

+) Xét ΔADC , có:

H là trung điểm AD

G là trung điểm CD

⇒ HG là đường trung bình của tam giác ACD

⇒ HG // AC và HG= AC 2 (2)

Từ (1) và (2) suy ra : EF // HG (cùng // AC) và EF = HG (cùng bằng AC)

⇒ tứ giác EFGH là hình bình hành.

Kiến thức áp dụng

+ Đường trung bình là đoạn thẳng nối hai trung điểm của hai cạnh trong tam giác.

Đường trung bình song song và bằng một nửa cạnh còn lại.

Để học tốt Toán 8 | Giải toán lớp 8

ΔABC, AD = DB, AE = EC ⇒ DE // BC và DE = BC/2.

+ Tứ giác có hai cạnh đối song song và bằng nhau là hình bình hành (Dấu hiệu nhận biết 3)

ABCD có : AB // CD và AB = CD

⇒ ABCD là hình bình hành.

Để học tốt Toán 8 | Giải toán lớp 8

Các bài giải bài tập Toán 8 Bài 7 khác

Xem thêm các bài giải bài tập Toán lớp 8 hay, chi tiết khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Toán lớp 8 hay khác:


hinh-binh-hanh.jsp