Bài 47 trang 93 Toán 8 Tập 1Video Bài 47 trang 93 SGK Toán 8 tập 1 - Cô Nguyễn Thị Ngọc Ánh (Giáo viên hoconline)

Bài 47 (trang 93 SGK Toán 8 Tập 1): Cho hình 72. Trong đó ABCD là hình bình hành

a) Chứng minh rằng AHCK là hình bình hành

b) Gọi O là trung điểm của HK. Chứng minh rằng ba điểm A, O, C thẳng hàng.

Lời giải:

Giải bài 47 trang 93 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8

a) Vì ABCD là hình bình hành

⇒ AD // BC và AD = BC.

ADH ^ = CBK ^ (hai góc so le trong)

Xét ΔAHD ΔCKB , có:

AHD ^ = CKB ^ = 90 0

AD = BC (cmt)

ADH ^ = CBK ^ (cmt)

⇒ ΔAHD = ΔCKB (cạnh huyền, góc nhọn)

⇒ AH = CK

Ta có: AH ⊥ BD; CK ⊥ BD ⇒ AH // CK

Tứ giác AHCK có AH // CK, AH = CK nên là hình bình hành.

b) Hình bình hành AHCK có O là trung điểm HK nên O là trung điểm của AC

⇒ A, C, O thẳng hàng.

Kiến thức áp dụng

- Tính chất:

+ Hình bình hành có các cạnh đối song song và bằng nhau

+ Hình bình hành có hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường.

Giải bài 47 trang 93 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8

Các bài giải bài tập Toán 8 Bài 7 khác

Xem thêm các bài giải bài tập Toán lớp 8 hay, chi tiết khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Toán lớp 8 hay khác:


hinh-binh-hanh.jsp