Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 1 Bài 7 trang 25Bài 7: Tỉ lệ thức

Video Trả lời câu hỏi 2 Toán 7 Tập 1 Bài 7 trang 25 - Cô Nguyễn Hà Nguyên (Giáo viên hoconline)

Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 1 Bài 7 trang 25: Bằng cách tương tự, từ tỉ lệ thức Để học tốt Toán 7 | Giải toán lớp 7 ta có thể suy ra ad=bc không ?

Lời giải

Để học tốt Toán 7 | Giải toán lớp 7

Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 1 Bài 7 trang 25: Bằng cách tương tự, từ đẳng thức Để học tốt Toán 7 | Giải toán lớp 7 ta có thể suy ra tỉ lệ thức a/b=c/d không ?

Lời giải

Để học tốt Toán 7 | Giải toán lớp 7

Các bài giải Toán 7 Tập 1 Bài 1 khác:

Mục lục giải toán 7 tập 1 theo chương:

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:


ti-le-thuc.jsp


Giải bài tập lớp 7 sách mới các môn học