Bài 45 trang 26 Toán 7 Tập 1Video Bài 45 trang 26 SGK Toán 7 Tập 1 - Cô Nguyễn Hà Nguyên (Giáo viên hoconline)

Bài 45 (trang 26 SGK Toán 7 Tập 1): Tìm các tỉ số bằng nhau trong các tỉ số sau đây rồi lập các tỉ lệ thức

Giải bài 45 trang 26 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Lời giải:

Ta có:

Giải bài 45 trang 26 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Nhìn vào kết quả trên ta lập được các tỉ lệ thức:

Giải bài 45 trang 26 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Kiến thức áp dụng

+ Định nghĩa: tỉ lệ thức là đẳng thức của hai tỉ số:

Giải bài 45 trang 26 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Tham khảo lời giải các bài tập Toán 7 Tập 1 khác:

Mục lục giải toán 7 tập 1 theo chương:

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:


ti-le-thuc.jsp


Giải bài tập lớp 7 sách mới các môn học