Bài 47 trang 26 Toán 7 Tập 1Video Bài 47 trang 26 SGK Toán 7 Tập 1 - Cô Nguyễn Hà Nguyên (Giáo viên hoconline)

Bài 47 (trang 26 SGK Toán 7 Tập 1): Lập tất cả các tỉ lệ thức có thể được từ các đẳng thức sau :

a) 6 . 63 = 9 . 42.

b) 0,24 . 1,61 = 0,84 . 0,46.

Lời giải:

a) Từ 6.63 = 9.42 ta có:

Giải bài 47 trang 26 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

b) Từ 0,24 .1,61 = 0,84 .0,46 ta có:

Giải bài 47 trang 26 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Kiến thức áp dụng

Nếu ad = bc và a, b, c, d ≠ 0 thì ta có các tỉ lệ thức :

Giải bài 47 trang 26 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Tham khảo lời giải các bài tập Toán 7 Tập 1 khác:

Mục lục giải toán 7 tập 1 theo chương:

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:


ti-le-thuc.jsp


Giải bài tập lớp 7 sách mới các môn học