Bài 48 trang 26 Toán 7 Tập 1Video Bài 48 trang 26 SGK Toán 7 Tập 1 - Cô Nguyễn Hà Nguyên (Giáo viên VietJack)

Bài 48 (trang 26 SGK Toán 7 Tập 1): Lập tất cả các tỉ lệ thức có thể được từ tỉ lệ thức sau:

Giải bài 48 trang 26 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Lời giải:

Từ tỉ lệ thức Giải bài 48 trang 26 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7 ta suy ra được các tỉ lệ thức: Giải bài 48 trang 26 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Kiến thức áp dụng

Với các số a, b, c, d ≠ 0 từ một trong 5 đẳng thức sau đều có thể suy ra các đẳng thức còn lại:

Giải bài 48 trang 26 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

*Lưu ý: a.d = b.c không là tỉ lệ thức.

Tham khảo lời giải các bài tập Toán 7 Tập 1 khác:

Mục lục giải toán 7 tập 1 theo chương:

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:


ti-le-thuc.jsp


Giải bài tập lớp 7 sách mới các môn học