Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 1 Bài 6 trang 66Bài 6: Mặt phẳng tọa độ

Video Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 1 Bài 6 trang 66 - Cô Nguyễn Hà Nguyên (Giáo viên hoconline)

Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 1 Bài 6 trang 66: Vẽ một hệ trục tọa độ Oxy ( trên giấy kẻ ô vuông) và đánh dấu vị trí của các điểm P ; Q lần lượt có tọa độ là ( 2 ; 3) ; (3 ; 2)

Lời giải

Để học tốt Toán 7 | Giải toán lớp 7

Các bài giải Toán 7 Tập 1 Bài 1 khác:

Mục lục giải toán 7 tập 1 theo chương:

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:


mat-phang-toa-do.jsp


Giải bài tập lớp 7 sách mới các môn học