Giải Toán 7 Bài 33 (sách mới) | Kết nối tri thứcĐể xem lời giải Toán 7 Bài 33 Kết nối tri thức, bạn vào tên bài hoặc Xem chi tiết.
Lưu trữ: Giải Toán lớp 7 Bài 33 (sách cũ)

Bài 33 (trang 67 SGK Toán 7 Tập 1): Vẽ một hệ trục tọa độ Oxy và đánh dấu các điểm

Giải bài 33 trang 67 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Lời giải:

Cặp số (x0;y0) gọi là tọa độ của một điểm M và x0 là hoành độ và y0 là hoành độ của điểm M

Giải bài 33 trang 67 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Tham khảo lời giải các bài tập Toán 7 Tập 1 khác:

Mục lục giải toán 7 tập 1 theo chương:

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:


mat-phang-toa-do.jsp


Giải bài tập lớp 7 sách mới các môn học