Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 1 Bài 6 trang 67Bài 6: Mặt phẳng tọa độ

Video Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 1 Bài 6 trang 67 - Cô Nguyễn Hà Nguyên (Giáo viên hoconline)

Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 1 Bài 6 trang 67: Viết tọa độ của gốc O

Lời giải

Ta có : O(0 ; 0)

Các bài giải Toán 7 Tập 1 Bài 1 khác:

Mục lục giải toán 7 tập 1 theo chương:

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:


mat-phang-toa-do.jsp


Giải bài tập lớp 7 sách mới các môn học