Bài 9 trang 10 Toán 7 Tập 1Video Bài 9 trang 10 SGK Toán 7 tập 1 - Cô Nguyễn Hà Nguyên (Giáo viên VietJack)

Bài 9 (trang 10 SGK Toán 7 Tập 1):

Tìm x biết

Giải bài 9 trang 10 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Lời giải:

Giải bài 9 trang 10 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Giải bài 9 trang 10 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Giải bài 9 trang 10 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Kiến thức áp dụng

+ Qui tắc “chuyển vế” : Khi chuyển một số hạng từ vế này sang vế kia của một đẳng thức, ta phải đổi dấu số hạng đó.

+ Cộng, trừ các số hữu tỉ: Ta thực hiện phép tính cộng, trừ các số hữu tỉ bằng cách viết chúng dưới dạng các phân số rồi áp dụng quy tắc cộng, trừ phân số.

Tham khảo lời giải các bài tập Toán 7 Tập 1 khác:

Mục lục giải toán 7 tập 1 theo chương:

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:


cong-tru-so-huu-ti.jsp


Giải bài tập lớp 7 sách mới các môn học