Giải Toán 7 trang 10 Tập 1 Chân trời sáng tạo, Kết nối tri thức, Cánh diềuTrọn bộ lời giải bài tập Toán 7 trang 10 Tập 1 Chân trời sáng tạo, Kết nối tri thức, Cánh diều sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán lớp 7 trang 10. Bạn vào trang hoặc Xem lời giải để theo dõi chi tiết.

- Toán lớp 7 trang 10 Tập 1 (sách mới):

- Toán lớp 7 trang 10 Tập 2 (sách mới):
Lưu trữ: Giải Toán lớp 7 trang 10 sách cũ

Video Bài 10 trang 10 SGK Toán 7 tập 1 - Cô Nguyễn Hà Nguyên (Giáo viên hoconline)

Bài 10 (trang 10 SGK Toán 7 Tập 1): Cho biểu thức

Giải bài 10 trang 10 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Hãy tính giá trị A theo hai cách

Cách 1: Trước hết tính giá trị từng biểu thức trong ngoặc

Cách 2: Bỏ dấu ngoặc rồi nhóm các số thích hợp

Lời giải:

Cách 1: Tính giá trị từng biểu thức trong ngoặc

Giải bài 10 trang 10 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Cách 2: Bỏ dấu ngoặc rồi nhóm các số thích hợp

Giải bài 10 trang 10 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Kiến thức áp dụng

+ Cộng, trừ các số hữu tỉ: Ta thực hiện phép tính cộng, trừ các số hữu tỉ bằng cách viết chúng dưới dạng các phân số rồi áp dụng quy tắc cộng, trừ phân số.

+ Lưu ý: Khi đưa các số hạng ra ngoài dấu ngoặc mà phía trước có dấu trừ ta phải đổi dấu “tất cả” các hạng tử trong dấu ngoặc đó.

Tham khảo lời giải các bài tập Toán 7 Tập 1 khác:

Mục lục giải toán 7 tập 1 theo chương:

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:


cong-tru-so-huu-ti.jsp


Giải bài tập lớp 7 sách mới các môn học