Bài 7 trang 10 Toán 7 Tập 1Video Bài 7 trang 10 SGK Toán 7 tập 1 - Cô Nguyễn Hà Nguyên (Giáo viên hoconline)

Bài 7 (trang 10 SGK Toán 7 Tập 1): Ta có thể viết số hữu tỉ Giải bài 7 trang 10 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7 dưới các dạng sau đây

a) Giải bài 7 trang 10 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7 là tổng của hai số hữu tỉ âm. Ví dụ Giải bài 7 trang 10 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7.

b) Giải bài 7 trang 10 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7 là hiệu của hai số hữu tỉ dương. Ví dụ Giải bài 7 trang 10 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7.

Với mỗi câu, em hãy tìm thêm ví dụ .

Lời giải:

a)

Cách 1:

Giải bài 7 trang 10 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Cách 2:

Giải bài 7 trang 10 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Cách 3:

Giải bài 7 trang 10 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Cách 4:

Giải bài 7 trang 10 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Ngoài ra còn rất nhiều cách phân tích khác nữa.

b)

Cách 1:

Giải bài 7 trang 10 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Cách 2:

Giải bài 7 trang 10 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Cách 3:

Giải bài 7 trang 10 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Cách 4:

Giải bài 7 trang 10 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Tương tự như trên ta có rất nhiều cách phân tích khác.

Tham khảo lời giải các bài tập Toán 7 Tập 1 khác:

Mục lục giải toán 7 tập 1 theo chương:

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:


cong-tru-so-huu-ti.jsp


Giải bài tập lớp 7 sách mới các môn học