Giải Toán 7 trang 10 Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo, Cánh diềuTrọn bộ lời giải bài tập Toán 7 trang 10 Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo, Cánh diều sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán lớp 7 trang 10. Bạn vào trang hoặc Xem lời giải để theo dõi chi tiết.

- Toán lớp 7 trang 10 Tập 1 (sách mới):

- Toán lớp 7 trang 10 Tập 2 (sách mới):
Lưu trữ: Giải Toán lớp 7 trang 10 sách cũ

Video Bài 6 trang 10 SGK Toán 7 tập 1 - Cô Nguyễn Hà Nguyên (Giáo viên hoconline)

Bài 6 (trang 10 SGK Toán 7 Tập 1): Tính

Giải bài 6 trang 10 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Lời giải:

Giải bài 6 trang 10 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Giải bài 6 trang 10 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Giải bài 6 trang 10 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Giải bài 6 trang 10 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Kiến thức áp dụng

Bước 1: Đưa các số hữu tỉ về dạng phân số tối giản.

Bước 2: Quy đồng các phân số đưa về các phân số cùng mẫu.

Bước 3: Cộng, trừ các phân số cũng mẫu bằng cách giữ nguyên mẫu, cộng (trừ) các tử tương ứng.

Tham khảo lời giải các bài tập Toán 7 Tập 1 khác:

Tham khảo thêm lời giải các bài khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:


cong-tru-so-huu-ti.jsp


Giải bài tập lớp 7 sách mới các môn học