Bài 7 trang 29 SGK Toán 7 Tập 2Bài 2: Giá trị của một biểu thức đại số

Video Giải Bài 7 trang 29 SGK Toán 7 tập 2 - Cô Nguyễn Hà Nguyên (Giáo viên hoconline)

Bài 7 (trang 29 SGK Toán 7 tập 2): Tính giá trị các biểu thức sau tại m = -1 và n = 2:

a) 3m - 2n;         b) 7m + 2n - 6.

Lời giải:

a) Thay m = –1 và n = 2 ta có:

3m – 2n = 3(–1) – 2.2 = –3 – 4 = –7

Vậy giá trị của biểu thức 3m – 2n tại m = -1 và n = 2 là -7

b) Thay m = –1 và n = 2 ta có :

7m + 2n – 6 = 7 (–1) + 2.2 – 6 = – 7 + 4 – 6 = – 9

Vậy giá trị của biểu thức 7m + 2n – 6 tại m = -1 và n = 2 là -9

Kiến thức áp dụng

Để tính giá trị của một biểu thức đại số tại những giá trị cho trước của các biến, ta thay các giá trị cho trước đó vào biến tương ứng trong biểu thức rồi thực hiện các phép tính.

Các bài giải bài tập Toán 7 Bài 2 khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:


gia-tri-cua-mot-bieu-thuc-dai-so.jsp


Giải bài tập lớp 7 sách mới các môn học