Giải Toán 7 trang 29 Tập 2 Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo, Cánh diềuTrọn bộ lời giải bài tập Toán 7 trang 29 Tập 2 Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo, Cánh diều sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán lớp 7 trang 29. Bạn vào trang hoặc Xem lời giải để theo dõi chi tiết.

- Toán lớp 7 trang 29 Tập 2 (sách mới):

- Toán lớp 7 trang 29 Tập 1 (sách mới):
Lưu trữ: Giải Toán 7 trang 29 (sách cũ)

Video Giải Bài 7 trang 29 SGK Toán 7 tập 2 - Cô Nguyễn Hà Nguyên (Giáo viên hoconline)

Bài 7 (trang 29 SGK Toán 7 tập 2): Tính giá trị các biểu thức sau tại m = -1 và n = 2:

a) 3m - 2n;         b) 7m + 2n - 6.

Lời giải:

a) Thay m = –1 và n = 2 ta có:

3m – 2n = 3(–1) – 2.2 = –3 – 4 = –7

Vậy giá trị của biểu thức 3m – 2n tại m = -1 và n = 2 là -7

b) Thay m = –1 và n = 2 ta có :

7m + 2n – 6 = 7 (–1) + 2.2 – 6 = – 7 + 4 – 6 = – 9

Vậy giá trị của biểu thức 7m + 2n – 6 tại m = -1 và n = 2 là -9

Kiến thức áp dụng

Để tính giá trị của một biểu thức đại số tại những giá trị cho trước của các biến, ta thay các giá trị cho trước đó vào biến tương ứng trong biểu thức rồi thực hiện các phép tính.

Các bài giải bài tập Toán 7 Bài 2 khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:


gia-tri-cua-mot-bieu-thuc-dai-so.jsp


Giải bài tập lớp 7 sách mới các môn học