Bài 6 trang 28 SGK Toán 7 Tập 2



Bài 2: Giá trị của một biểu thức đại số

Video Giải Bài 6 trang 28 SGK Toán 7 tập 2 - Cô Nguyễn Hà Nguyên (Giáo viên hoconline)

Bài 6 (trang 28 SGK Toán 7 tập 2): Đố: Giải thưởng toán học Việt Nam (dành cho giáo viên và học sinh phổ thông) mang tên nhà toán học nổi tiếng nào?

(Quê ông ở Hà Tĩnh. Ông là người thầy của nhiều thế hệ các nhà toán học nước ta trong thế kỉ XX).

Hãy tính giá trị của các biểu thức sau tại x = 3, y = 4 và z = 5 rồi viết các chữ tương ứng với các số tìm được vào các ô trống dưới đây, em sẽ trả lời được câu hỏi trên:

Giải bài 6 trang 28 SGK Toán 7 Tập 2 | Giải toán lớp 7

Giải bài 6 trang 28 SGK Toán 7 Tập 2 | Giải toán lớp 7

Lời giải:

Lần lượt tính giá trị của biểu thức tại x = 3, y = 4, z = 5; ta được:

Giải bài 6 trang 28 SGK Toán 7 Tập 2 | Giải toán lớp 7

Điền vào ô trống:

Giải bài 6 trang 28 SGK Toán 7 Tập 2 | Giải toán lớp 7

Vậy giải thưởng toán học Việt Nam mang tên nhà toán học nổi tiếng LÊ VĂN THIÊM.

Các bài giải bài tập Toán 7 Bài 2 khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:


gia-tri-cua-mot-bieu-thuc-dai-so.jsp


Giải bài tập lớp 7 sách mới các môn học