Giải Toán 7 trang 83 Tập 2 Kết nối tri thức, Cánh diềuTrọn bộ lời giải bài tập Toán 7 trang 83 Tập 2 Kết nối tri thức, Cánh diều sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán lớp 7 trang 83. Bạn vào trang hoặc Xem lời giải để theo dõi chi tiết.

- Toán lớp 7 trang 82 Tập 2 (sách mới):

- Toán lớp 7 trang 82 Tập 1 (sách mới):
Lưu trữ: Giải Toán 7 trang 83 (sách cũ)

Video Giải Bài 59 trang 83 SGK Toán 7 tập 2 - Cô Nguyễn Hà Nguyên (Giáo viên hoconline)

Bài 59 (trang 83 SGK Toán 7 tập 2): Cho hình 57.

a) Chứng minh NS ⊥ LM.

b) Khi góc LNP = 50o, hãy tính góc MSP và góc PSQ.

Giải bài 59 trang 83 SGK Toán 7 Tập 2 | Giải toán lớp 7

Lời giải:

Giải bài 59 trang 83 SGK Toán 7 Tập 2 | Giải toán lớp 7

Giải bài 59 trang 83 SGK Toán 7 Tập 2 | Giải toán lớp 7

a) Trong ΔMNL có:

LP ⊥ MN nên LP là đường cao của ΔMNL.

MQ ⊥ NL nên MQ là đường cao của ΔMNL.

Mà LP, MQ cắt nhau tại điểm S nên S là trực tâm của ΔMNL.

Vì ba đường cao của tam giác cắt nhau tại một điểm nên NS là đường cao của tam giác MNL.

Vậy SN ⊥ ML.

b) Xét ΔNMQ vuông tại Q ta có:

LNP ^ + QMN ^ = 90 o

QMN ^ = 90 o LNP ^ = 90 o 50 o = 40 o .

Xét ΔMSP vuông tại P ta có:

MSP ^ + PMS ^ = 90 o

MSP ^ = 90 o PMS ^ = 90 o 40 o = 50 o .

MSP ^ PSQ ^ là hai góc kề bù nên ta có: 

MSP ^ + PSQ ^ = 180 o

PSQ ^ = 180 o MSP ^ = 180 o 50 o = 130 o .

Vậy MSP ^ = 50 o , PSQ ^ = 130 o .

Các bài giải bài tập Toán 7 Bài 9 khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:


tinh-chat-ba-duong-cao-cua-tam-giac.jsp


Giải bài tập lớp 7 sách mới các môn học