Giải Toán 7 trang 48 Tập 2 Chân trời sáng tạo, Kết nối tri thức, Cánh diềuTrọn bộ lời giải bài tập Toán 7 trang 48 Tập 2 Chân trời sáng tạo, Kết nối tri thức, Cánh diều sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán lớp 7 trang 48. Bạn vào trang hoặc Xem lời giải để theo dõi chi tiết.

- Toán lớp 7 trang 48 Tập 2 (sách mới):

- Toán lớp 7 trang 48 Tập 1 (sách mới):
Lưu trữ: Giải Toán 7 trang 48 (sách cũ)

Video Giải Bài 54 trang 48 SGK Toán 7 tập 2 - Cô Nguyễn Hà Nguyên (Giáo viên hoconline)

Bài 54 (trang 48 SGK Toán 7 tập 2): Kiểm tra xem:

a) Giải bài 54 trang 48 SGK Toán 7 Tập 2 | Giải toán lớp 7 có phải là nghiệm của đa thức Giải bài 54 trang 48 SGK Toán 7 Tập 2 | Giải toán lớp 7 không.

b) Mỗi số x = 1; x = 3 có phải là một nghiệm của đa thức Q(x) = x2 – 4x + 3 không.

Lời giải:

a) Tính giá trị P(x) tại Giải bài 54 trang 48 SGK Toán 7 Tập 2 | Giải toán lớp 7 ta có:

Giải bài 54 trang 48 SGK Toán 7 Tập 2 | Giải toán lớp 7

Vậy tại Giải bài 54 trang 48 SGK Toán 7 Tập 2 | Giải toán lớp 7 thì P(x) ≠ 0 nên Giải bài 54 trang 48 SGK Toán 7 Tập 2 | Giải toán lớp 7 không phải nghiệm của P(x).

b) Ta có: Q(1) = 12 – 4.1 + 3 = 1 – 4 + 3 = 0

⇒ x = 1 là nghiệm của Q(x)

Q(3) = 32 – 4.3 + 3 = 9 – 12 + 3 = 0

⇒ x = 3 là nghiệm của Q(x)

Vậy x = 1 ; x = 3 là nghiệm của Q(x).

Kiến thức áp dụng

Nếu tại x = a, đa thức P(x) có giá trị bằng 0 thì ta nói a (hoặc x = a) là một nghiệm của đa thức đó.

Các bài giải bài tập Toán 7 Bài 9 khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:


nghiem-cua-da-thuc-mot-bien.jsp


Giải bài tập lớp 7 sách mới các môn học