Bài 125 trang 21 SBT Toán 6 Tập 1Bài 11: Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5

Bài 125 trang 21 SBT Toán 6 Tập 1: Điền chữ số vào dấu * để được số 35*:

a. chia hết cho 2

b. Chia hết cho 5

c. Chia hết cho cả 2 và 5

Lời giải:

a. Số 35* chia hết cho 2 nên chữ số tận cùng phải là số chẵn.

   Vậy dấu * được thay bởi các chữ số 0; 2; 4; 6; 8 thì được số chia hết cho 2.

b. Số 35* chia hết cho 5 nên chữ số tận cùng phải là 0 và 5

   Vậy dấu * được thay bởi các chữ số 0 và 5 thì được số chia hết cho 5.

c. Số 35* chia hết cho 2 và 5 nên chữ số tận cùng phải là số 0

   Vậy dấu * được thay bởi các chữ số 0 thì được số chia hết cho 2 và 5

Các bài giải sách bài tập Toán 6 Tập 1 (SBT Toán 6 Tập 1) khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Toán lớp 6 hay khác:


bai-11-dau-hieu-chia-het-cho-2-cho-5.jsp


Giải bài tập lớp 6 sách mới các môn học