Câu 2 trang 205 sgk Vật Lý 10 nâng caoBài 42: Sự chảy thành dòng của chất lỏng và chất khí. Định luật Béc-nu-li

Câu 2 (trang 205 sgk Vật Lý 10 nâng cao): Thế nào là đường dòng, ống dòng?

Lời giải:

* Đường dòng: Khi chất lỏng chảy ổn định, mỗi phần tử của chất lỏng chuyển động theo một đường nhất định gọi là đường dòng. Các đường dòng không bao giờ giao nhau. Vận tốc của một phân tử chất lỏng tại một điểm có phương tiếp tuyến với đường dòng tại điểm đó và hướng theo dòng chảy. Tại các điểm khác nhau trên đường dòng, vận tốc của chất lỏng có thể khác nhau nhưng tại một điểm định nhất trên đường dòng thì vận tốc của chất lỏng không đổi.

* Ống dòng: Ống dòng là một phần của chất lỏng chuyển động có mặt biên tạo bởi các đường dòng. Những đoạn ống dòng thẳng, các đường dòng được biểu diễn bằng các đường song song. Trong dòng chảy của chất lỏng, ở nơi có vận tốc càng lớn thì ta biểu diễn các đường dòng càng sít nhau.

Các bài giải Lý 10 nâng cao bài 42 chương 5 khác:

Trả lời câu hỏi C giữa bài

Trả lời Câu hỏi (trang 205)

Giải Bài tập (trang 205)

Đã có lời giải bài tập lớp 10 sách mới:

Giới thiệu kênh Youtube hoconline


bai-42-su-chay-thanh-dong-cua-chat-long-va-chat-khi-dinh-luat-bec-nu-li.jsp


Giải bài tập lớp 10 sách mới các môn học