Bài 2 trang 205 sgk Vật Lý 10 nâng caoBài 42: Sự chảy thành dòng của chất lỏng và chất khí. Định luật Béc-nu-li

Bài 2 (trang 205 sgk Vật Lý 10 nâng cao): Lưu lượng nước trong một ống nằm ngang là 2m3/phút. Hãy xác định tốc độ của chất lỏng tại một điểm của ống có bán kính 10cm.

Lời giải:

Lưu lượng nước trong một ống nằm ngang được tính bằng công thức: A = S.v

Trong đó S là tiết diện ngang của ống dòng: S = π.R2

v là vận tốc dòng chảy tại điểm có tiết diện ngang S.

Theo đề bài ta có: A = 2m3/phút = 2/60 = 1/30 m3/s

Để học tốt Vật Lý 10 nâng cao | Giải bài tập Vật Lý 10 nâng cao

Các bài giải Lý 10 nâng cao bài 42 chương 5 khác:

Trả lời câu hỏi C giữa bài

Trả lời Câu hỏi (trang 205)

Giải Bài tập (trang 205)

Đã có lời giải bài tập lớp 10 sách mới:

Giới thiệu kênh Youtube hoconline


bai-42-su-chay-thanh-dong-cua-chat-long-va-chat-khi-dinh-luat-bec-nu-li.jsp


Giải bài tập lớp 10 sách mới các môn học