Bài 1 trang 205 sgk Vật Lý 10 nâng caoBài 42: Sự chảy thành dòng của chất lỏng và chất khí. Định luật Béc-nu-li

Bài 1 (trang 205 sgk Vật Lý 10 nâng cao): Chọn câu sai

A. Trong một ống dòng nằm ngang, nơi nào có tốc độ lớn thì áp suất tĩnh nhỏ, nơi nào có tốc độ nhỏ thì áp suất tĩnh lớn.

B. Định luật Becnuli áp dụng cho chất lỏng và chất khí chảy ổn định.

C. Áp suất toàn phần tại một điểm trong ống dòng nằm ngang thì tỉ lệ bậc nhất với vận tốc dòng.

D. Trong một ống dòng nằm ngang, nơi nào các đường dòng càng nằm sít nhau thì áp suất tĩnh càng nhỏ.

Lời giải:

Chọn C

Vì áp suất toàn phần tại một điểm trong ống dòng nằm ngang là:

Để học tốt Vật Lý 10 nâng cao | Giải bài tập Vật Lý 10 nâng cao

Các bài giải Lý 10 nâng cao bài 42 chương 5 khác:

Trả lời câu hỏi C giữa bài

Trả lời Câu hỏi (trang 205)

Giải Bài tập (trang 205)

Đã có lời giải bài tập lớp 10 sách mới:

Giới thiệu kênh Youtube hoconline


bai-42-su-chay-thanh-dong-cua-chat-long-va-chat-khi-dinh-luat-bec-nu-li.jsp


Giải bài tập lớp 10 sách mới các môn học