Bài 3 trang 205 sgk Vật Lý 10 nâng caoBài 42: Sự chảy thành dòng của chất lỏng và chất khí. Định luật Béc-nu-li

Bài 3 (trang 205 sgk Vật Lý 10 nâng cao): Tiết diện động mạch chủ của người là 3cm2, tốc độ máu từ tim ra là 30cm/s. Tiết diện của mỗi mao mạch là 3.10-7 cm2; tốc độ máu trong mao mạch là 0,05cm/s. Hỏi người phải có bao nhiêu mao mạch?

Lời giải:

Trong cơ thể, toàn bộ máu đi qua các mao mạch đều phải qua động mạch chủ.

Gọi n là số các mao mạch, v0, S0 lần lượt là vận tốc máu trong động mạch chủ và tiết diện của động mạch chủ;

v, S là vận tốc máu trong mao mạch và tiết diện của mỗi mao mạch.

Từ công thức liên hệ giữa vận tốc chất lỏng và tiết diện ống: v1.S1 = v2.S2

Ta có: v0.S0 = n.v.S

Để học tốt Vật Lý 10 nâng cao | Giải bài tập Vật Lý 10 nâng cao

Các bài giải Lý 10 nâng cao bài 42 chương 5 khác:

Trả lời câu hỏi C giữa bài

Trả lời Câu hỏi (trang 205)

Giải Bài tập (trang 205)

Đã có lời giải bài tập lớp 10 sách mới:

Giới thiệu kênh Youtube hoconline


bai-42-su-chay-thanh-dong-cua-chat-long-va-chat-khi-dinh-luat-bec-nu-li.jsp


Giải bài tập lớp 10 sách mới các môn học