Cho đường thẳng a và có một điểm O cách a là 3cm. Vẽ đường tròn tâm O bán kính 5cmVideo Trả lời câu hỏi Toán 9 Tập 1 Bài 4 trang 109 - Cô Ngô Hoàng Ngọc Hà (Giáo viên VietJack)

Trả lời câu hỏi Toán 9 Tập 1 Bài 4 trang 109: Cho đường thẳng a và có một điểm O cách a là 3cm. Vẽ đường tròn tâm O bán kính 5cm.

a) Đường thẳng a có vị trí như thế nào đối với đường tròn (O) ? Vì sao ?

b) Gọi B và C là các giao điểm của đường thẳng a và đường tròn (O). Tính độ dài BC.

Giải bài tập Toán 9 | Giải Toán lớp 9

Lời giải

a) Đường thẳng a cắt đường tròn (O) tại 2 điểm phân biệt, vì khoảng cách d < R

b) Xét tam giác OHC vuông tại H có:

Giải bài tập Toán 9 | Giải Toán lớp 9

Xem thêm các bài giải bài tập Toán lớp 9 Tập 1 hay khác:


bai-4-vi-tri-tuong-doi-cua-duong-thang-va-duong-tron.jsp