Cho đường tròn tâm O bán kính 6cm và một điểm A cách O là 10cm. Kẻ tiếp tuyến ABVideo Bài 20 trang 110 SGK Toán 9 Tập 1 - Cô Ngô Hoàng Ngọc Hà (Giáo viên hoconline)

Bài 20 trang 110 SGK Toán lớp 9 Tập 1: Cho đường tròn tâm O bán kính 6cm và một điểm A cách O là 10cm. Kẻ tiếp tuyến AB với đường tròn (B là tiếp điểm). Tính độ dài AB.

Lời giải:

Để học tốt Toán 9 | Giải bài tập Toán 9

Theo định lí Pitago trong tam giác vuông OAB có:

Để học tốt Toán 9 | Giải bài tập Toán 9

Xem thêm các bài giải bài tập Toán 9 bài 4 khác:


bai-4-vi-tri-tuong-doi-cua-duong-thang-va-duong-tron.jsp