Vì sao một đường thẳng và một đường tròn không thể có nhiều hơn hai điểm chungVideo Trả lời câu hỏi Toán 9 Tập 1 Bài 4 trang 107 - Cô Ngô Hoàng Ngọc Hà (Giáo viên hoconline)

Trả lời câu hỏi Toán 9 Tập 1 Bài 4 trang 107: Vì sao một đường thẳng và một đường tròn không thể có nhiều hơn hai điểm chung ?

Lời giải

Nếu đường thẳng và đường tròn có nhiều hơn hai điểm chung thì khi đó đường tròn sẽ đi qua ít nhất ba điểm thẳng hàng. Điều này vô lí. Vậy một đường thẳng và một đường tròn không thể có nhiều hơn hai điểm chung

Xem thêm các bài giải bài tập Toán lớp 9 Tập 1 hay khác:


bai-4-vi-tri-tuong-doi-cua-duong-thang-va-duong-tron.jsp