Vẽ đồ thị của các hàm số sau: a) y = 2x – 3; b) y = -2x + 3Video Trả lời câu hỏi Toán 9 Tập 1 Bài 3 trang 51 - Cô Ngô Hoàng Ngọc Hà (Giáo viên hoconline)

Trả lời câu hỏi Toán 9 Tập 1 Bài 3 trang 51: Vẽ đồ thị của các hàm số sau:

a) y = 2x – 3;

b) y = -2x + 3.

Lời giải

a) y = 2x – 3

Bảng giá trị

x 0 3/2
y = 2x – 3 -3 0
Giải bài tập Toán 9 | Giải Toán lớp 9

b) y = -2x – 3

Bảng giá trị

x 0 (-3)/2
y = -2x – 3 -3 0
Giải bài tập Toán 9 | Giải Toán lớp 9

Xem thêm các bài giải bài tập Toán lớp 9 Tập 1 hay khác:


bai-3-do-thi-cua-ham-so-y-ax-b.jsp