Biểu diễn các điểm sau trên cùng một mặt phẳng tọa độ: A(1; 2), B(2; 4), C(3; 6)Video Trả lời câu hỏi Toán 9 Tập 1 Bài 3 trang 49 - Cô Ngô Hoàng Ngọc Hà (Giáo viên hoconline)

Trả lời câu hỏi Toán 9 Tập 1 Bài 3 trang 49: Biểu diễn các điểm sau trên cùng một mặt phẳng tọa độ:

A(1; 2),        B(2; 4)        C(3; 6),

A’(1; 2 + 3),        B’(2; 4 + 3),        C’(3; 6 + 3).

Lời giải

Giải bài tập Toán 9 | Giải Toán lớp 9

Xem thêm các bài giải bài tập Toán lớp 9 Tập 1 hay khác:


bai-3-do-thi-cua-ham-so-y-ax-b.jsp