Toán 9 Bài 7: Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai (tiếp theo)

Video Giải bài tập Toán 9 Bài 7: Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai (tiếp theo) - Cô Ngô Hoàng Ngọc Hà (Giáo viên hoconline)

Trả lời câu hỏi Toán 9 Tập 1 Bài 7 trang 28 : Khử mẫu của biểu thức lấy căn

Video Giải bài tập Toán lớp 9 hay, chi tiết

Lời giải

Video Giải bài tập Toán lớp 9 hay, chi tiết

Trả lời câu hỏi Toán 9 Tập 1 Bài 7 trang 29 : Trục căn thức ở mẫu:

Video Giải bài tập Toán lớp 9 hay, chi tiết

Lời giải

Video Giải bài tập Toán lớp 9 hay, chi tiết

Bài 48 trang 29 SGK Toán lớp 9 Tập 1: Khử mẫu của biểu thức lấy căn

Để học tốt Toán 9 | Giải bài tập Toán 9

Lời giải:

(Ghi nhớ: Khử căn ở mẫu tức là nhân cả tử và mẫu với thừa số có chứa căn.)

Để học tốt Toán 9 | Giải bài tập Toán 9

Bài 49 trang 29 SGK Toán lớp 9 Tập 1: Khử mẫu của biểu thức lấy căn

Để học tốt Toán 9 | Giải bài tập Toán 9

Lời giải:

Để học tốt Toán 9 | Giải bài tập Toán 9 Để học tốt Toán 9 | Giải bài tập Toán 9

(do xy > 0 (gt) nên đưa thừa số xy vào trong căn để khử mẫu)

Bài 50 trang 30 SGK Toán lớp 9 Tập 1: Trục căn thức ở mẫu với giả thiết các biểu thức chữ đều có nghĩa

Để học tốt Toán 9 | Giải bài tập Toán 9

Lời giải:

Để học tốt Toán 9 | Giải bài tập Toán 9

Bài 51 trang 30 SGK Toán lớp 9 Tập 1: Trục căn thức ở mẫu với giả thiết các biểu thức chữ đều có nghĩa

Để học tốt Toán 9 | Giải bài tập Toán 9

Lời giải:

Để học tốt Toán 9 | Giải bài tập Toán 9

Bài 52 trang 30 SGK Toán lớp 9 Tập 1: Trục căn thức ở mẫu với giả thiết các biểu thức chữ đều có nghĩa

Để học tốt Toán 9 | Giải bài tập Toán 9

Lời giải:

Để học tốt Toán 9 | Giải bài tập Toán 9

Xem thêm các bài Giải bài tập Toán lớp 9 hay và chi tiết khác: